Algemene voorwaarden

 • Drank, snoep of eten moet men aan tafel consumeren. Het is ten strengste verboden om op de speelstructuren te eten, snoepen of te drinken. Kinderen die deze regel niet respecteren worden direct uit de speeltuin verwijderd.
 • Eigen drank, snoep of eten wordt niet toegestaan.
 • De leeftijdsgrens die op elke speelstructuur staat moet gerespecteerd worden.
 • Dit is een volledig rookvrij gebouw. Mensen die dit niet respecteren worden uit de Pretpot verwijderd.
 • In de binnenspeeltuin zijn kousen verplicht voor kinderen (veiligheid & hygiëne).
 • Kinderen dienen vergezeld te zijn van minimum 1 ouder of volwassen begeleider per 10 kinderen die de verantwoordelijkheid draagt en zich in de nabijheid van de spelende kinderen bevindt.
 • Agressie, dronkenschap, ongepast gedrag en/of druggebruik worden niet getolereerd in de Pretpot.
 • Peuters en kleuters moeten onder begeleiding van een ouder of verantwoordelijke naar de toiletten vergezeld worden.
 • Bij schoolbezoeken dient de school voldoende begeleiders te voorzien en is er een verplichting van de afname van een drankje voor elke leerling tijdens de lunch.
 • De directie of medewerkers van Pretpot zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade, diefstal of verlies van materiaal tijdens het bezoek aan de Pretpot binnenspeeltuin.
 • Bestellingen en/of reservaties kunnen gebeuren per mail, telefoon of ter plaatse bij de verantwoordelijke van de Pretpot. Hierbij dient een reservatieformulier ingevuld te worden. De bestelling of reservatie is pas definitief indien Pretpot deze schriftelijk heeft bevestigd en nadat de klant is overgegaan tot betaling van het overeengekomen bedrag.
 • Om de veiligheid te optimaliseren zijn er in en rond de gebouwen van Pretpot beveiligingscamera’s geplaatst.
 • Bij een ongeluk kan Pretpot niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade. Ook niet bij een letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten in de Pretpot. (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Pretpot).
 • Wijzigingen betreffende gereserveerde arrangementen worden niet herberekend.
 • Pretpot houdt zich het recht voor om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor informatie en/of reclame- en promotiedoeleinden, zoals op de website, sociale media en bij promotiemateriaal. Mocht een bezoeker het hiermee niet eens zijn, dient dit bij het binnenkomen van de binnenspeeltuin nadrukkelijk vermeld te worden.
 • Alle transacties tussen de Pretpot en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid en toepasselijk van de overige bedingen.
 • Bij annulatie rekenen we steeds een administratieve kost aan van 35 euro. Indien de annulatie minder 72 uur voor aanvang van de activiteit gebeurd, wordt een bedrag van 35 euro alsook 50% van de activiteit aangerekend.
 • Door bestelling, reservatie en/of het betreden van de Pretpot wordt elke klant geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 • Pretpot behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.